Sản phẩm Gốm sứ - Thuỷ tinh tiêu biểu
Sản phẩm Vật liệu chịu lửa
 
     
1 0 5 8 2 4
 
 
 
  Chủ nhật, 26/10/2014

 

Chức năng nhiệm vụ

 

Viện Vật liệu Xây dựng được thành lập ngày 4/11/1969, là Viện nghiên cứu khoa học công nghệ quốc gia về vật liệu xây dựng phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc. 

Chức năng - nhiệm vụ chính:

  • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực vật liệu xây dựng;
  • Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển, các văn bản quy phạm, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng;
  • Phân tích, kiểm định nguyên, nhiên liệu, sản phẩm, môi trường sản xuất vật liệu xây dựng; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;
  • Khảo sát, thăm dò trữ lượng tài nguyên khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng;
  • Thẩm định, đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới về sản xuất vật liệu xây dựng của nước ngoài và kết quả nghiên cứu trong nước;
  • Thực hiện công tác tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng;
  • Sản xuất, xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật tư, thiết bị thí nghiệm và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng;
  • Nhận thầu và tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình sản xuất vật liệu xây dựng, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
  • Đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo chuyên ngành được nhà nước giao; đào tạo kỹ thuật viên, thí nghiệm viên, công nhân vận hành thiết bị các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn và văn bản pháp quy về lĩnh vực vật liệu xây dựng;
  • Thực hiện hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. 
 
 
 


Trở về đầu trang

 
     
VienVatlieuxaydung
Các tin đã đưa
 
 
Huân chương Độc lập
Dự thảo TCVN do Viện VLXD biên soạn
Đào tạo và Hợp tác
Sản phẩm: Công nghệ Tái chế cao su phế thải
Chống thấm & chống bám dí­nh Silo xi măng
Kiểm định VLXD
Chứng nhận
 
 
   
   
   

 

pirater un compte facebook gratuitement